Marketion Center
Sales hotline:0570-5578666
Fax:0570-5138299
Contact person:jinding 13968895969
                           li xiaohua 13665709808
Email:zjmetmy@tom.com
Complaints:0570-5138290 5138293
Mobile phone:15268071888
 Home > Marketion Center > Sales network

Melte mainly sales network: Zhejiang, Jiangsu, Jiangxi, Fujian, Shanghai,anhui,guangzhou